USN
Campus BøFaddere for studenter av studenter. Bli en del av noe større.
Fadder
01.Fadderordningen
Din Guide på Campus

En fadder ved Universitetet i Sørøst-Norge er en nøkkelperson i å bygge bro mellom nye studenter og campusets studentmiljø. Deres hovedrolle er å gi en hjelpende hånd til nye studenter, og sikre at de har en jevn og behagelig overgang til studentlivet.

Trygg Fadder logo
02.TRYGG FADDER

For Universitetet i Sørøst-Norge er det viktig å sikre at våre ansatte, studenter og besøkende ferdes trygt og har et godt arbeids- og studiemiljø. På sikresiden.no får du opplæring og råd om hva du kan gjøre forebyggende og i krisesituasjoner.

03.Faddergrupper

Faddergrupper for faddere og nye studenter ved tilhørende studier. Finner du ikke en gruppe nøyaktig rettet mot ditt studium, skal det ikke være noe problem å melde seg inn i en annen gruppe.